ขออภัย !

เว็บไซต์ www.ku30.net ได้ปิดให้บริการแล้ว

ท่านสามารถติดตามข่าวสารต่างๆได้ใน Facebook หรือ Line ของชาว KU30

หรือติดต่อได้ที่ผู้แทนรุ่น หรือผู้แทนคณะของท่านโดยตรง

 

จาก

Songchai / Admin


www.songchai.net
Tel. 081 944 7405